OŚRODKI ZAGRANICZNE
Wyróżnienia:
 1. OLEKSY ŁASZEWICZ - O krasnoludkach i o sierotce Marysi
  Nowogród Wołyński (Ukraina)

 2. IRENA SZAWŁOWSKA - O krasnoludkach i o sierotce Marysi
  Nowogród Wołyński (Ukraina)

 3. TATIANA CZERNECKA - Przed sądem
  Kamieniec Podolski (Ukraina)

 4. AGATA BOGDANOWICZ - Jesienią
  SP im. Jana Pawła II w Wilnie (Litwa)

 5. ELŻBIETA ZACHAREWICZ - Zła zima
  SP im. Jana Pawła II w Wilnie (Litwa)

 6. ŁUKASZ GRUNDZA - O krasnoludkach i o sierotce Marysi
  Zakladna Škola w Kružlowej (Słowacja)

     Komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych
w sposób następujący:

- I KATEGORIA (szkoły podstawowe i gimnazja - techniki malarskie)

- II KATEGORIA (placówki wychowania pozaszkolnego - techniki malarskie)

- III KATEGORIA (prace przestrzenne - szkoły podstawowe, gimnazja i placówki wychowania pozaszkolnego)

- OŚRODKI SPECJALNE

- OŚRODKI ZAGRANICZNE

- NAGRODA GŁÓWNA IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dyrektora Muzeum w Żarnowcu

- NAGRODA INDYWIDUALNA

- Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród

- Prace Laureatów


Copyright (c)2003, Wszelkie prawa zastrzeżone.