Hanna Capiw i Orysia Capiw – urodzone w Borysławiu obwód lwowski na Ukrainie. Ukończyły studia wyższe w Kijowie i Moskwie. Zamiłowanie do haftu od dzieciństwa zaszczepiła w nich matka. W ich pracach przeważają motywy ludowe i świąteczne oraz hafty monochromatyczne przedstawiające postacie i scenki rodzajowe, powstałe z inspiracji własnej. Prowadzą intensywną działalność kulturalną i utrzymują stały kontakt z Polską. Pracują również z dziećmi i młodzieżą oraz uczestniczą w różnych spotkaniach, festiwalach, konkursach, a także wernisażach. Orysia Capiw posiada kwalifikacje pozwalające na organizowanie spotkań z młodzieżą. Prowadzi również grupę teatralną „Fantazja”, która występuje na wielu festiwalach. Na obecnej wystawie prezentowanych jest 18 wyszywanek barwnych inspirowanych pejzażem ukraińskim i motywami ludowymi.

 

                                                                                                                     Paweł Bukowski

                                                              

 

 

 Copyright (c)2013, Wszelkie prawa zastrzeżone.