CENY BILETÓW:
Bilet normalny 12 zł
Bilet ulgowy 8 zł
Bilet z lekcją muzealną 10 zł

Bilet rodzinny 9 zł (rodzice i min. dwoje dzieci)

Dla rodzin wielodzietnych legitymujących się Kartą Dużej Rodziny przysługuje dodatkowo:
dla rodziny 5-osobowej 1 bilet bezpłatny, dla rodziny 6-osobowej 2 bilety bezpłatne itd.)

 

W cenie biletów uwzględniona jest opłata za przewodnika oraz zwiedzanie wszystkich ekspozycji stałych i czasowych Muzeum

 

Bezpłatny wstęp − dzieci do lat 7

Od grup zorganizowanych (do 25 osób) składających się z dzieci do lat 7 pobierana jest opłata za przewodnika w wysokości 40 zł

 

ZWIEDZANIE ODBYWA SIĘ TYLKO Z PRZEWODNIKIEM

 

Osoby indywidualne zwiedzają w pełnych godzinach 

Czas zwiedzania wynosi ok. 1 godziny

 

W niedziele wstęp wolny na wystawę stałą i czasową w budynku „Lamusa”.

Za zwiedzanie wnętrz Dworku w niedziele obowiązuje bilet ulgowy.

 

Sesja zdjęciowa w Dworku:

 
− w godzinach otwarcia Muzeum: 60 zł
− po zamknięciu ekspozycji: 120 zł

 

Rezerwacja i zgłaszanie grup pod numerem telefonu 13 435 20 13

lub e-mailem: info@muzeumzarnowiec.pl

 

Zwiedzanie indywidualne nie wymaga wcześniejszej rezerwacji

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 
Copyright (c)2017, Wszelkie prawa zastrzeżone.