Fotografia Zofii Konopnickiej wykonana przed 1890r.
w Zakładzie Fotograficznym „Konstanty” w Warszawie 

 Fotografia Zofii Mickiewiczowej wykonana po 1935 roku


 

   Zofia Mickiewiczowa z rodziną przed gankiem dworku, od lewej:

Krystyna Roykiewicz, Krystyna Elsner (córka Krystyny Roykiewiczowej),

Maria Bielecka i jej mąż Antoni Bielecki (fot. z lipca 1953 r.)

 
 

  Zofia Mickiewiczowa na wózku inwalidzkim (fot. z 1949 r.) 

Paszport Zofii Mickiewiczowej wydany 31 marca 1914 r. przez władze rosyjskie w Rostowie nad Donem – z opisem postaci i pieczęcią Ambasady Hiszpanii w Wiedniu.

 


  Dowód osobisty Rzeczpospolitej Polskiej (Seria A, Nr 261429) wystawiony 30 marca 1923 r. na nazwisko Zofii Mickiewiczowej przez Dyrekcję Policji w Krakowie – opatrzony pieczątkami i znaczkami opłaty skarbowej oraz podpisami Zofii na fotografii i po nią.

 

 

 

 Zofia Mickiewiczowa w jadalni dworku, w otoczeniu członków Komitetu obchodów
40-lecia śmierci Marii Konopnickiej (fot. z 5 listopada 1950 r.)

 

 

   Zofia Mickiewiczowa (w oknie dworku) z nauczycielami Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu i osobami zaprzyjaźnionymi z córką poetki, którzy przybyli na jej imieniny. Od lewej: Joanna Kochanek – nauczycielka rysunku, Władysław Dubis – dyrektor LO, Władysława Mróz (Malikowa) – służąca Zofii Mickiewiczowej, Maria Klingowa – córka Wandy Siemaszkowej, Stefania Kochankowa – żona artysty malarza, Zbigniew Turek – syn Władysława Turka z Żarnowca (wychowanka poetki), Stanisław Kochanek – artysta malarz z Krosna, Henryk Twaróg – nauczyciel historii (fot. z 15 maja 1948 r.)

 


 

    Zofia Mickiewiczowa z grupą harcerzy na tle ściany gabinetu dworku z portretem
Marii Konopnickiej (fot. z lat 30. XX w.)  Zofia Mickiewiczowa z uczniami Szkoły Rolniczej w Suchodole k. Krosna, po prawej dyrektor Szkoły dr Jerzy Dmochowski (fot. z 20 maja 1942 r.)

 

Copyright (c)2016, Wszelkie prawa zastrzeżone.