Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród

VII Konkursu Plastycznego IV Międzynarodowego Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Ośrodków Wychowania
Pozaszkolnego na temat Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej - 23 maja 2005Publiczność podczas Finału Konkursu

Dyrektor Muzeum Paweł Bukowski dziękuje
Komisji Konkursu za profesjonalną ocenę prac

Publiczność podczas Finału Konkursu

Finał Konkursu uświetnił występ młodzieży
z Jasielskiego Domu Kultury

Laureatka nagrody - Anna Gurgul
z Gimnazjum nr 1 w Mielcu

Sekretarz Starosty Krośnieńskiego Barbara Bocianowska
i dyrektor Muzeum podczas wręczania nagrody

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Tarnowcu Teresa Polak
dziękuje dyrektorowi Muzeum w Żarnowcu za pomoc
w zorganizowaniu gminnego konkursu recytatorskiego
dla dzieci przedszkolnych

Dyrektor Delegatury Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krośnie
Jan Węgrzyniak gratuluje dyrektorowi Muzeum organizacji konkursu

Laureaci konkursu plastycznego obecni podczas Finału

Laureaci konkursu plastycznego obecni podczas Finału
- I KATEGORIA (szkoły podstawowe i gimnazja - techniki malarskie)

- II KATEGORIA (placówki wychowania pozaszkolnego - techniki malarskie)

- III KATEGORIA (prace przestrzenne - szkoły podstawowe, gimnazja i placówki wychowania pozaszkolnego)

- OŚRODKI SPECJALNE

- OŚRODKI ZAGRANICZNE

- NAGRODA GŁÓWNA IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dyrektora Muzeum w Żarnowcu

- NAGRODA INDYWIDUALNA

- Prace Laureatów
Copyright (c)2003, Wszelkie prawa zastrzeżone.