III POLSKI FESTIWAL NARODOWY
ŻARNOWIEC, 7-9 września 2007NIE RZUCIM ZIEMI, SKĄD NASZ RÓD... – wielki koncert plenerowy z okazji 50-lecia Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu z udziałem artystów: Centralnego Zespołu Wojska Polskiego, Opery Krakowskiej,
Opery Bytomskiej oraz Starego Teatru w Krakowie, w roli Marszałka Józefa Piłsudskiego – Janusz Zakrzeński


Copyright (c)2003, Wszelkie prawa zastrzeżone.