MARIA KONOPNICKA W 100-LECIE „ROTY”

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCA NAUKOWA


W dniach 23-25 XI 2008 w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Maria Konopnicka w 100-lecie „Roty” pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego.W Konferencji udział wzięli najwybitniejsi badacze twórczości poetki i pisarki z 10 ośrodków naukowych: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie i Koło Towarzystwa im. Marii Konopnickiej działające aktywnie na tej uczelni, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Muzeum Marii Konopnickiej. Gościem honorowym był prawnuk poetki - Jan Bielecki z Warszawy prezes Zarządu Głównego Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, który rozpoczął Konferencję okolicznościowym wykładem pt. „Rota” znana i nieznana. Percepcja pieśni w różnych okresach historycznych. Podczas trzydniowych obrad przedstawiono 18 referatów, w których przybliżono najnowsze wyniki badań nad drugim hymnem narodowym i twórczością Konopnickiej. Konferencję zainaugurowano otwarciem wystawy czasowej pt. 100 lat pierwodruku „Roty”, która będzie czynna do końca stycznia 2009 r. Spotkanie naukowców uświetnił koncert poetycki Ojczyzna moja... - w wykonaniu młodych artystów Jasielskiego Domu Kultury oraz widowisko słowno-muzyczne Echo gdzieś płynie zza gór, zza mórz - w wykonaniu młodzieży LO im. M. Konopnickiej w Jedliczu.Pokłosiem Konferencji będzie publikacja, która na trwałe uświetni setną rocznicę powstania tej znanej pieśni patriotycznej.

Paweł Bukowski


Copyright (c)2009, Wszelkie prawa zastrzeżone.