Tomasz Wiatr urodził się w rodzinie o bogatych tradycjach medyczno-artystycznych. Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Znajomość z wieloma artystami odwiedzającymi jego rodzinny dom oraz bezpośredni kontakt ze sztuką, przyczyniły się do rozwinięcia jego pasji. Równocześnie z pracą zawodową rozwija swój warsztat z zakresu rysunku, a głównie portretu. Na przestrzeni ostatniego roku powstało szereg cykli portretowych znanych i popularnych osób - aktorów i artystów. Tomasz Wiatr traktuje rysunek jako formę doskonalenia swoich umiejętności, etap w rozwoju twórczym, wstęp do wykorzystania innych technik artystycznych. Obecna, debiutancka wystawa jest wyrazem jego artystycznych poszukiwań.


Copyright (c)2011, Wszelkie prawa zastrzeżone.