Z A G R A N I C A
Wyróżnienia:
 1. OTENA GAWRYLUK - Sposób na laleczkę
  Polska Sobotnia Szkoła w Borysławiu (Ukraina)

 2. JANINA KISIELOWA - Szkolne przygody Pimpusia Sadełko
  Szkoła Podstawowa w Iwano-Frankowsku (Ukraina)

 3. MARCELINA SIMKOVA - O krasnoludkach i o sierotce Marysi
  Zakladna ©kola w Cerninie (Słowacja)

 4. Tatiana Zumarova - O krasnoludkach i o sierotce Marysi
  Zakladna ©kola w Kruľlowej (Słowacja)

 5. IRENA ŻOWTOGOŁOWA - Jaskółeczka
  Polska Sobotnia Szkoła w Czortkowie (Ukraina)

     Komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych
w sposób następuj±cy:

- I KATEGORIA (szkoły podstawowe i gimnazja - techniki malarskie)

- II KATEGORIA (placówki wychowania pozaszkolnego - techniki malarskie)

- III KATEGORIA (formy plastyczne i prace przestrzenne - szkoły podstawowe, gimnazja i placówki
      wychowania pozaszkolnego)


- SPECJALNE O¦RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

- Z A G R A N I C A

- NAGRODA GŁÓWNA III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dyrektora Muzeum w Żarnowcu

- NAGRODA INDYWIDUALNA

Copyright (c)2003, Wszelkie prawa zastrzeżone.