NAGRODA GŁÓWNA

III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
Dyrektora Muzeum w ŻarnowcuALEKSANDRA GRELA - O krasnoludkach i o sierotce Marysi
Publiczne Gimnazjum w Drohojowie (woj. podkarpackie)


NAGRODA INDYWIDUALNA

dla nauczyciela plastyki
za profesjonalne przygotowanie prac oraz ich wyrównany wysoki poziom artystyczny


Pani BEATA MITKA - nauczyciel plastyki Gimnazjum w Jordanowie (woj. małopolskie)     Komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych
w sposób następujący:

- I KATEGORIA (szkoły podstawowe i gimnazja - techniki malarskie)

- II KATEGORIA (placówki wychowania pozaszkolnego - techniki malarskie)

- III KATEGORIA (formy plastyczne i prace przestrzenne - szkoły podstawowe, gimnazja i placówki
      wychowania pozaszkolnego)


- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

- Z A G R A N I C A

- NAGRODA GŁÓWNA III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dyrektora Muzeum w Żarnowcu

- NAGRODA INDYWIDUALNA

Copyright (c)2003, Wszelkie prawa zastrzeżone.