Dnia 21 września br. w Muzeum w Żarnowcu odbył się Finał Konkursu Recytatorskiego utworów Marii Konopnickiej, w którym uczestniczyli najlepsi gimnazjaliści z województwa wielkopolskiego. Konkurs zorganizowany został w ramach Projektu edukacyjnego „Nasza Wielko-Polska Szkoła” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Rozwoju) i koordynowany był przez nauczycielki Zespołu Szkół w Zasutowie im. Jana Pawła II (powiat wrzesiński) i Zespołu Szkół z Brzeźna (pow. poznański): Krystyna Jagodzińska - kierownik projektu, Violetta Nowak, Ewa Wolniak, Anna Męch, Rafał Renz i Katarzyna Boruszak. Celem projektu było zwiedzanie najciekawszych miejsc w Polsce oraz przeprowadzenie finału konkursu recytatorskiego w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Podczas Finału w Dworku Poetki wystąpiło 9 najlepszych gimnazjalistów, którzy zakwalifikowali się we wcześniejszych międzyszkolnych konkursach. Komisja w składzie: Paweł Bukowski - dyrektor Muzeum, Rafał Renz - nauczyciel Zespołu Szkół w Zasutowie i Barbara Bukowska - starszy kustosz, kierownik Działu Literackiego przyznała I miejsce - Krystynie Gutowskiej, II - Paulinie Juszczak i III - Adriannie Nowak. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu oraz pamiątkowe dyplomy i wydawnictwa informacyjne od dyrektora Muzeum. W projekcie uczestniczyło 48 uczniów oraz 6 nauczycieli, którzy zwiedzili Muzeum z poszerzonym komentarzem oraz oglądnęli film dokumentalny prezentujący wybitną poetkę i pisarkę oraz zbiory i działalność Muzeum w Żarnowcu. Inicjatywa ta miała na celu przybliżyć uczniom twórczość i osobę Marii Konopnickiej, która Wielkopolsce poświęciła wiele uwagi w swojej działalności patriotycznej i literackiej (m.in. uczestniczyła w międzynarodowym proteście przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni w latach 1901-1902).







Copyright (c)2009, Wszelkie prawa zastrzeżone.