Maria Stefanik pochodzi z Jedlicza, a od 2004 r. mieszka w Żarnowcu. Wiele lat przepracowała w administracji i bankowości, natomiast obecnie pracuje w księgowości. Pomimo wykształcenia ekonomiczno-administracyjnego, od dziecka interesowała się literaturą i żyła pasją humanisty. Jak sama stwierdziła, urok miejsca Muzeum - Daru Narodowego dla wybitnej poetki i pisarki Marii Konopnickiej - rozbudził Jej wyobraźnię i zainspirował do pisania wierszy. Jej pierwszym oficjalnym debiutem poetyckim był tomik Dobra prym (2007), w którym autorka przedstawiła pochwałę pozytywnej strony życia oraz poruszyła szereg istotnych zagadnień związanych z naszym życiem i jego przemijaniem. Przez ostatnie kilka lat Maria Stefanik doskonaliła swój warsztat poetycki biorąc udział w różnych konkursach poezji. Swoje wiersze publikuje od 2008 r. w lokalnej prasie oraz w almanachu poetyckim wydawanym przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - zyskując uznanie czytelników. W 2008 r. otrzymała dwa wyróżnienia, pierwsze w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „U progu Kresów” organizowanym w Chełmie, a drugie w Konkursie Poetyckim „Sen o Karpatach” w Piwnicznej. Autorka uzyskała również w 2010 r. certyfikat udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Złote Pióro” organizowanego we Wrześni dla twórców niezrzeszonych. Niniejszy tomik pt. Krajobraz polskich dusz jest drugą pozycją wydawniczą Marii Stefanik i zawiera 40 wierszy, które podzielone zostały na sześć części. Dodatkowo książka ta jest bogato ilustrowana fotografiami nawiązującymi tematycznie do zawartej w niej treści. W pierwszych dwóch rozdziałach zatytułowanych „Na literata pasję„ i „Wspomnienie urody lat„ - autorka pragnie upamiętnić 100. rocznicę śmierci Marii Konopnickiej i 50-lecie Muzeum w Żarnowcu. Zamieszczone w nich utwory dotyczą dworku w Żarnowcu oraz mieszkającej w nim, w ostatnich latach życia, Konopnickiej - Jej ducha i klimatu przyrody, który wciąż się tutaj odczuwa. Maria Stefanik w poszczególnych strofach umiejętnie wplata do wypowiedzi lirycznej motywy przyrody i natury, która przed wiekiem otaczała wybitną mieszkankę żarnowieckiego dworku. Wiersze przywołują postać autorki Roty i Jej literacką drogę życiową oraz trudną historię dziejową. Pokazują też wrażliwość poetki, która stosując w utworach odpowiednią ekspresję językową, stara się dostrzec sens twórczej pracy oraz podpowiedzieć czytelnikowi, że pamięć o Konopnickiej jest żywa i będzie nadal trwać. W jednym z wierszy autorka pisze:

„Maria, anioł?
czy wierny przyjaciel zbioru...
pod skrzydłami wieku?
nocą uzupełnia teksty,
ustala inwentarz przeszłości, pomnaża słowa,
aby z tej zawartości czerpać wielokrotnie„...

Jak dla każdego „Księga Życia zamyka ostatni wpis„, tak Konopnicka „Tu w Żarnowcu pożegnała kwitnące astry i róże„ - wyjeżdżając do Lwowa w ostatnią podróż. Trzecia część pt. „Tu wszędzie moja Ojczyzna„ dotyczy okolic Pogórza i Karpat - ich klimatu, grozy lub zachwytu przyrodą i krajobrazem - a szczególnie tych miejsc, które stanowią bogaty zasób wspomnień dla nas i rodaków na obczyźnie. Kolejna grupa wierszy objęta tytułem „Każdego los„ nawiązuje do szerszych zagadnień i można znaleźć w nich odniesienia do ludzkiego życia, jego trwania, bólu i przemijania. Piąty zbiór noszący nazwę „Świętość licznych pokoleń„ obejmuje tematykę tradycji religijnych, miejsc kultu i świšt, do których chętnie powracamy w domu. Ostatni rozdział zatytułowany „Z nagrobnego cokołu„ swoją problematyką odnosi się do wybitnych postaci związanych z regionem Podkarpacia oraz ich udziału w kulturze. W prezentowanym tomiku Krajobraz polskich dusz autorka wyraża swoje refleksje w sposób przystępny, stosując w poszczególnych utworach bardzo konkretną i uporządkowaną wypowiedź poetycką. Książka jest wartościowym zbiorem wierszy, zawiera głębokie i oryginalne przemyślenia poetki, które pobudzają do zastanowienia oraz skłaniają do refleksji. Znajdziemy w tych utworach przede wszystkim prawdziwą wrażliwość poetki na przyrodę, kulturę i historię, a także zadumę nad ludzkim losem. Na zakończenie chciałbym wyrazić swoją wdzięczność autorce i podziękować za złożenie hołdu Konopnickiej, a jednocześnie zachęcam wszystkich do przeczytania tych wierszy oraz życzę Marii Stefanik dalszej pracy twórczej i wydania następnych tomików.

Paweł Bukowski


Copyright (c)2011, Wszelkie prawa zastrzeżone.