Józef Baran – poeta, eseista, autor dzienników − Koncert dla nosorożca, Przystanek marzenie, Spadając patrzeć w gwiazdy. Laureat m.in. nagrody Fundacji Kościelskich w Genewie (1980), Królewskiego Miasta Krakowa (2004) czy wyróżnienia PEN West Club w Los Angeles (za dwujęzyczny  tomik wierszy W błysku. In a Flash). Autor ponad 30 pozycji książkowych: tomików, wyborów wierszy, dzienników, esejów. Pierwszy tomik Barana Nasze najszczersze rozmowy wydany w Wydawnictwie Literackim w Krakowie w 1974 r., spotkał się z entuzjastycznymi ocenami najwybitniejszych wówczas recenzentów (Artura Sandauera, Jerzego Kwiatkowskiego, Zbigniewa Bieńkowskiego). Ostatnia książka poety Scenopis do wieczności, wydana w 2014 r. przez Wydawnictwo Zysk i S-ka w Poznaniu, zawiera korespondencję J. Barana z zaprzyjaźnionym z nim Sławomirem Mrożkiem. Znaczną popularność wśród młodych ludzi przyniosły mu piosenki Starego Dobrego Małżeństwa. Na podstawie wierszy poety powstało też wiele innych kompozycji muzycznych autorstwa Andrzeja Zaryckiego, niegdyś kompozytora piosenek Ewy Demarczyk. Niektóre z wierszy poety znalazły się w podręcznikach szkolnych i na maturach języka polskiego. Józef Baran chętnie brał udział w festiwalach literackich i spotkaniach autorskich w kraju i za granicą (m.in. w USA, Brazylii, Australii, Niemczech, Szwecji, a także we wszystkich nieomal krajach słowiańskich). Ważną propagatorką i interpretatorką wierszy Barana jest od ponad 30 lat Anna Dymna, która towarzyszyła poecie wielokrotnie w występach. Baran powtarza często: „Wiersze adresuję do wybrednych znawców sztuki poetyckiej, ale jednocześnie do tzw. zwykłego czytelnika. Nie pochwalam tych, którzy zamykają się w wieży hermetycznej poezji „akademickiej”. Uważam, że to początek końca żywej poezji”. Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś o liryce Barana: „Jest wierny sobie, potrafi iść własną drogą, dostrzega piękno w tym wszystkim, na co ludzie z miasta, często nie z własnej winy, są już po prostu ślepi. Tyle przeżyć dzięki tej poezji, tyle spokoju i łagodności!”.

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie poety: www.baran.art-krakow.pl

 


 

 

 

 

 
Copyright (c)2015, Wszelkie prawa zastrzeżone.