Wstęp do katalogu wystawy malarstwa Leszka Solińskiego
otwartej 3 lutego 1966 r. w Towarzystwie Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Copyright (c)2011, Wszelkie prawa zastrzeżone.