PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

MARIA KONOPNICKA W 100-LECIE „ROTY”

ŻARNOWIEC, 23-25 LISTOPADA 2008


I dzień - 23 listopada 2008 r. (niedziela)

16.30-17.00 - otwarcie wystawy czasowej pt. 100 lat pierwodruku „Roty”

17.00-17.15 - rozpoczęcie konferencji

17.15-17.45 - Jan Bielecki (prawnuk poetki, prezes ZG Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Warszawie),
                       „Rota” znana i nieznana. Percepcja pieśni w różnych okresach historycznych


II dzień - 24 listopada 2008 r. (poniedziałek)

10.00-10.20 - dr Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
                      Maria Konopnicka i „niedole społeczne”. O notatkach „reportażowych” pisarki

10.20-10.40 - dr Wanda Matras (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
                       Maria Konopnicka na łamach „Przekroju”

10.40-11.00 - dr Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
                       Maria Konopnicka w Internecie - przegląd polskich stron www.

11.00-11.20 - dr Małgorzata Chrobak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
                       Literacki dialog współczesnej fantastyki z baśnią „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”
                       Marii Konopnickiej

11.20-12.00 - przerwa na kawę

12.00-12.20 - mgr Maria Krajewska (PMA w Warszawie),
                       Listy Marii Konopnickiej w zbiorach Pracowni Dokumentacji Naukowej Państwowego Muzeum
                       Archeologicznego w Warszawie


12.20-12.40 - mgr Barbara Bukowska (MMK w Żarnowcu),
                       Wydawnictwa okolicznościowe poświęcone rocznicy grunwaldzkiej w zbiorach Biblioteki Muzeum
                       Marii Konopnickiej w Żarnowcu


12.40-13.00 - dyskusja

13.00-14.00 - przerwa w obradach

14.00-14.20 - prof. dr hab. Czesław Kłak (Uniwersytet Rzeszowski),
                      Konopnicka - Mickiewicz. Z dziejów recepcji „Ody do młodości”

14.20-14.40 - prof. dr hab. Joanna Rusin (Uniwersytet Rzeszowski),
                      Maria Konopnicka jako współtwórczyni złotej legendy Józefa Hauke Bosaka

14.40-15.00 - dr Kazimierz Maciąg - (Uniwersytet Rzeszowski),
                       Widzenie narodowej polskiej duszy, czyli o inspiracjach chopinowskich w liryce Marii Konopnickiej

15.00-15.30 - przerwa na kawę

15.30-15.50 - mgr Paweł Bukowski (Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu),
                      „>Rotą< Konopnickiej zmartwychwstała Polska”...- wokół jubileuszu drugiego hymnu narodowego

15.50-16.10 - dr Maria Jazowska-Gumulska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
                       „Rota” Marii Konopnickiej pod Tatrami

16.10-16.30 - dr Michał Zięba (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
                       Głos przeciw „Rocie” Konopnickiej

16.30-16.50 - dyskusja

16.50-17.30 - przerwa na kawę

17.30 - Ojczyzna moja... - koncert poetycki w wykonaniu młodych artystów Jasielskiego Domu Kultury

III dzień - 25 listopada 2008 r. (wtorek)

9.30-9.50 - prof. dr hab. Ewa Skorupa (Uniwersytet Jagielloński),
                      Zakazany „Śpiewnik historyczny” Marii Konopnickiej

9.50-10.10 - prof. dr hab. Włodzimierz Próchnicki (Uniwersytet Jagielloński),
                       „Miłosierdzie gminy” jako nowela egzystencjalna

10.10-10.30 - dr Alina Brzuska-Kępa, (Uniwersytet Łódzki),
                       Topika zmartwychwstania i odrodzenia w poezji Marii Konopnickiej

10.30-10.50 - ks. dr Jacek Nowak (Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie),
                       „Gdzie jest mój skarb ach, gdzie jest gniazdo moje”. O Marii i Jarosławie Konopnickich

10.50-11.10 - dyskusja

11.10-11.45 - przerwa na kawę

11.45-12.30 - Echo gdzieś płynie zza gór, zza mórz - widowisko słowno-muzyczne
                       w wykonaniu młodzieży LO im. M. Konopnickiej w Jedliczu

12.30-12.50 - zakończenie konferencjiCopyright (c)2008, Wszelkie prawa zastrzeżone.