Program ogólnopolskiej sesji naukowej
pt. Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy (1864-1918)

06 IX 2003
sobota
1615
Uroczystości ku czci ludzi kultury na tle obchodów rocznicowych
na przełomie XIX i XX w.

- prof. dr hab. Adam Galos (Uniwersytet Wrocławski)

07 IX 2003
niedziela
1000-1830
Uroczystości "Tygodnika Ilustrowanego"
- prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz (Uniwersytet Warszawski)

Jubileusze w kręgu "Kłosów"
- prof. dr hab. Ewa Malinowska
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Polskie jubileusze literackie na łamach prasy litewskiej
okresu litewskiego odrodzenia narodowego

- mgr Beata Kalęba (Uniwersytet Jagielloński)

1884 r. - jubileuszowa "renowacja" Kochanowskiego
- dr Urszula Kowalczuk(Uniwersytet Warszawski)

ok. 1215-1230 przerwa

Wokół społecznej dyskusji o projekcie pomnika Adama Mickiewicza
- dr Dorota Kielak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Jubilatyzm Ludwika Solskiego
- prof. dr hab. Jan Ciechowicz (Uniwersytet Gdański)

O dwóch jubileuszach, dwóch przemówieniach i jednej znaczącej nieobecności
- dr Jolanta Sztachelska (Uniwersytet w Białymstoku)

ok. 1430-1530 przerwa

Jubileuszowe i funeralne wypowiedzi Kazimierza Tetmajera
- mgr Krzysztof Małek (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)

Pisarskie jubileusze nad Czarną Hańczą w XX wieku
- mgr Zbigniew Fałtynowicz (Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach)

Co zostaje po poecie? Teofil Lenartowicz
- dr Michał Zięba (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)

ok.1700-1730 przerwa

Jubileusz 50-lecia pracy twórczej Mariana Zdziechowskiego
(Wilno 1933 - Kraków 1934)

- dr Marian Zaczyński (Uniwersytet Jagielloński)

Święte w życiu dni. Teoria i praktyka galicyjskiego świętowania w twórczości
satyrycznej Adolfa Nowaczyńskiego. Opis

- dr Jakub Malik (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

08 IX 2003
poniedziałek
1130-1330
Maria Stanisława z Wasiłowskich Konopnicka i jej rodzina.
W świetle nowych badań i poszukiwań genealogicznych podjętych
obecnie przez rodzinę poetki

- Jan Bielecki, prawnuk poetki (Towarzystwo im. Marii Konopnickiej ZG w Warszawie)

Droga do Żarnowca. Kulisy przygotowań do jubileuszu Marii Konopnickiej
- prof. dr hab. Stanisław Fita (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Adresy hołdownicze dla Marii Konopnickiej w zbiorach Muzeum w Żarnowcu
- mgr Paweł Bukowski (Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu)

Jubileuszowe i okolicznościowe wiersze Marii Konopnickiej
- dr Alina Brzuska - Kępa (Uniwersytet Łódzki)

Maria Konopnicka w prasie w kraju i poza krajem w latach 1939-1945
- prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)

09 IX 2003
wtorek
1000-1230
Udział gimnazjalistów galicyjskich w obchodach rocznic narodowych
w okresie autonomicznym (1867-1918)

- dr Lucyna Kudła (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)

"Jubileuszowa" sylwetka Elizy Orzeszkowej w krakowskim
"Świecie" nr 19 i 20 z 1891 r.

- dr hab. Maria Jolanta Olszewska (Uniwersytet Warszawski)

Krakowskie obchody 40-lecia pracy twórczej Elizy Orzeszkowej
- dr Renata Stachura (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)

Utwory jubileuszowe w twórczości Marii Konopnickiej i Adama Asnyka
- dr hab. Aneta Mazur (Uniwersytet Opolski)

Miriam o jubileuszu Konopnickiej
- prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Copyright (c)2003, Wszelkie prawa zastrzeżone.