Promocja książki ks. dra Jacka Nowaka pt. Maria Konopnicka Listy do Ignacego Wasiłowskiego
oraz koncert Muzyka salonów Polski i Europy (6 maja 2006)
Autor książki ks. dr Jacek Nowak z prof. Stanisławem Fitą

Wystąpienie Jana Bieleckiego - prawnuka poetki

Publiczność podczas spotkania

Dyrektor Muzeum Paweł Bukowski dziękuje ks. dr. Jackowi Nowakowi

Prof. Stanisław Fita przyjmuje gratulacje od dyrektora Muzeum

Podziękowanie Janowi Bieleckiemu - prawnukowi poetki

Dedykacja dla Rektora WSD w Tarnowie ks. dra Wiesława Lechowicza

Ks. dr Jacek Nowak wpisuje dedykację Barbarze Jasłowskiej z Muzeum

Wykonawcy koncertu: Joanna Błażej-Łukasik i Paweł Łukasik

Artyści podczas koncertu

Dyrektor Muzeum Paweł Bukowski dziękuje artystom za występ

Joanna Błażej-Łukasik i Paweł Łukasik z dyrektorem Muzeum
Copyright (c)2003, Wszelkie prawa zastrzeżone.