Zygmunt Tokarski jako student medycyny

Zdjęcie ślubne Adeli i Zygmunta Tokarskich

Dyplom ukończenia studiów lekarskich dra Zygmunta Tokarskiego

dr Zygmunt Tokarski w Przychodni Rafinerii Nafty w Jedliczu

podczas badania pacjenta (…) Krawczyka z miejscowości Poręby

Gabinet dra Zygmunta Tokarskiego

Biurko dra Zygmunta Tokarskiego

Szafka z lekarstwami po dr. Zygmuncie Tokarskim

Szafka z narzędziami po dr. Zygmuncie Tokarskim

Narzędzia lekarskie dra Zygmunta Tokarskiego

 

Portret dra Zygmunta Tokarskiego autorstwa Stanisława Kochanka (1982) i sztandar
      Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Rafinerii Nafty w Jedliczu
Copyright (c)2013, Wszelkie prawa zastrzeżone.