Laura Pytlińska jako Aglawena w Aglawenie
i Selizette
Maurice’a Maeterlincka (Warszawa 1910)

Fotografia Laury Pytlińskiej wykonana w zakładzie
 fotograficznym Kostka i Mulert w Warszawie

Włodzimierz Konieczny, Zamyślenie − popiersie Laury Konopnickiej-Pytlińskiej, gips, odlew, Kraków, pocz. XX w.

Kazimierz Stabrowski, Portret Laury Konopnickiej-Pytlińskiej,
 olej na płótnie,1922 r. (własność Muzeum Narodowego w Warszawie)

Program przedstawienia z okazji 50. rocznicy powstania styczniowego
z udziałem Laury Pytlińskiej (Kraków, 21 I 1913)

Afisz teatralny do sztuki Józefa Wiśniowskiego, Leci liście z drzewa…
Laura Pytlińska(pod pseudonimem Maria Zawiejska)
w roli Bronisławy (Kraków, 26 VIII 1913)

Scena ze sztuki teatralnej J. Wiśniowskiego, Leci liście z drzewa… − pierwsza z prawej Laura Konnopnicka-Pytlińska (pod pseudonimem
 Maria Zawiejska) w roli Bronisławy, żony Tadeusza (Kraków 1913)

Laura Pytlińska jako Pallas Atena w Nocy Listopadowej
 Stanisława Wyspiańskiego (Kraków, 29 XI 1915)

Afisz teatralny do sztuki Wolfa i Leoux’a, Panny
 Laura Pytlińska w roli Odety (Kraków, 19 IX 1915)

Afisz teatralny do sztuki L.H. Morstina Legenda o królu
 Laura Pytlińska w roli Krysty (Kraków, 16 I 1916)

Program wieczoru recytatorskiego Laury Konopnickiej-Pytlińskiej,
Tańce polskie
(Kraków, 25 IV
1909)

Laura Konopnicka-Pytlińska, Wigilia Księcia Reichstadtu i inne  opowieści
 wybrane z francuskich legend wigilijnych
(Warszawa 1928)

Maria Dulębianka, Portret Laury Konopnickiej-Pytlińskiej,
 
olej na płótnie, XIX/XX wiek

 

Zjazd rodzinny w Kapitule pod Łowiczem (1899 r.).
 W drzwiach Maria Konopnicka. Przy stole, od lewej: Stanisław Pytliński, Bolesław Królikowski (stoi), Laura Pytlińska, Maria Dulębianka, Stanisław Konopnicki, Antonina Brzozowska (teściowa Jana), obok niańka trzyma na ręku małą Zosię, Jan Konopnicki z żoną Jadwigą, Zofia Mickiewiczowa i Jarosław Konopnicki.
 Na pierwszym planie dzieci Jana i Jadwigi − Janusz i Anna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright (c)2015, Wszelkie prawa zastrzeżone.